ฉลองเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่

ใส่โค้ด CB05 รับเงินคืน 5% เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ด้วยบัตรในเครือกรุงศรี

เลือกประเภทรถยนต์

ความคุ้มครองหลัก
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
ไม่เกิน ฿30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
฿35,000
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
ไม่เกิน ฿80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
฿500,000
2.3 ทุพพลภาพอย่างถาวร
฿300,000
2.4 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป
฿200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ข้าง
฿250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ข้าง
฿500,000
2.5 ชดเชยรายวันๆละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
สูงสุดไม่เกิน ฿4,000

หมายเหตุ

- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
ไม่เกิน ฿30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
฿35,000
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
ไม่เกิน ฿80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
฿500,000
2.3 ทุพพลภาพอย่างถาวร
฿300,000
2.4 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป
฿200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ข้าง
฿250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ข้าง
฿500,000
2.5 ชดเชยรายวันๆละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
สูงสุดไม่เกิน ฿4,000

หมายเหตุ

- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
ไม่เกิน ฿30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
฿35,000
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
ไม่เกิน ฿80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
฿500,000
2.3 ทุพพลภาพอย่างถาวร
฿300,000
2.4 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป
฿200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ข้าง
฿250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ข้าง
฿500,000
2.5 ชดเชยรายวันๆละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
สูงสุดไม่เกิน ฿4,000

หมายเหตุ

- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

* รับประกันภัยเฉพาะการใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า

รับประกันภัยรถยนต์นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง และไม่เกิน 3 ตัน

กรอกรหัสเพื่อรับเครดิตเงินคืน
เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ - บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภท, เครดิตโฮมโปร วีซ่า, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะ วัน

* รับประกันภัยเฉพาะการใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า

รับประกันภัยรถยนต์นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง และไม่เกิน 3 ตัน

คำถามที่พบบ่อย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ตารางนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

1. เลือกประเภทของรถยนต์

2. กรอกข้อมูลการเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

เลขทะเบียนรถยนต์

จังหวัดจดทะเบียน

ยี่ห้อรถยนต์

รุ่นรถยนต์

ปีจดทะเบียน

เลขตัวถัง

ระบุซีซี

เพศ

ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมายเลขบัตรประชาชน

อาชีพ

อีเมลในการจัดส่งกรมธรรม์

หมายเหตุ: โปรดอ่านคำเตือน ศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้น รวมทั้งการยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้

3. ชำระเบี้ยประกันภัย/กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

หมายเหตุ: ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็จรับเงิน และข้อตกลงความคุ้มครอง จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้