แทนความรักความห่วงใย คุ้มครองได้ทั้งครอบครัว

ใส่โค้ด CB015 รับเงินคืน 15%

เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุครอบครัวทุกประเภทด้วยบัตรในเครือกรุงศรี

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

คุณสามารถเลือกรับการคุ้มครองทั้งครอบครัว เริ่มต้นเพียง 2,890 บาท

คำถามที่พบบ่อย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดข้อความกรมธรรม์

ตารางนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

1. เลือกจำนวนผู้ที่จะเอาประกัน

2. เลือกแผนประกัน

3. กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน

วันที่เริ่มคุ้มครอง

ชื่อ นามสกุล

เพศ

วันเดือนปีเกิด

ที่อยู่ปัจจุบัน

หมายเลขบัตรประชาชน

อาชีพ

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ: โปรดอ่านคำเตือน ศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้น รวมทั้งการยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้

หมายเหตุ: หากมีการระบุคู่สมรสและ/หรือบุตร ให้กรอกข้อมูลคู่สมรสและ/หรือบุตรที่เอาประกันให้ครบ

4. ชำระเบี้ยประกันภัย/กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

หมายเหตุ: ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็จรับเงิน และข้อตกลงความคุ้มครอง จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้

สำหรับผู้เอาประกันภัยหลัก, คู่สมรส และบุตร

- อายุผู้เอาประกันภัยหลักหรือคู่สมรส 18 - 69 ปี อายุต่อ 70 ปี

- อายุบุตร 6 เดือน - 22 ปี อายุต่อ 23 ปี