ประกันการเดินทาง

เงื่อนไขการรับประกัน
คุ้มครองการเดินทาง ทุกประเทศนอกเหนือราชอาณาจักรไทย ยกเว้น ประเทศอิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ
รายเที่ยว :
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่เริ่มเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง รวมกันไม่เกิน 180 วันต่อเที่ยว
รายปี :
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายปีเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่สมัครทำประกัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เดินทาง กำหนดสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
*เงื่อนไขการรับประกัน คุ้มครองการเดินทาง ทุกประเทศนอกเหนือราชอาณาจักรไทย ยกเว้น ประเทศอิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดข้อความกรมธรรม์

ประกันภัยการเดินทาง จาก บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย มอบความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น หากเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ รวมไปถึงบริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยผู้เชี่ยวชาญการให้บริการของเรา นอกเหนือจากนี้ ชับบ์ ยังให้ความคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทางและทรัพย์สิน หรือเอกสารสำคัญที่พกพาติดตัวเพื่อการเดินทาง อาทิ กระเป๋าเดินทางล่าช้า ทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย รวมไปถึงคุ้มครองที่พักอาศัยในขณะเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองเต็มรูปแบบได้ ตามตารางผลประโยชน์นี้

ชับบ์ประกันเดินทาง คุ้มครองคุณทุกครั้งที่เดินทางเพียงคุณซื้อแผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยว หรือหากคุณเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี คุณอาจจะพิจารณาเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปี

จำนวนวันเดินทางสูงสุดต่อการเดินทาง

รายเที่ยว - คุ้มครองการเดินทางถึง 180 วันต่อเนื่องกัน

รายปี - คุ้มครองการเดินทางถึง 90 วันต่อเนื่องกัน โดยไม่จำกัดจำนวนของการเดินทางภายในปีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

ชับบ์ประกันเดินทาง ให้ความคุ้มครองที่มากขึ้นและผลประโยชน์ที่กว้างขวาง เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะกับจุดหมายปลายทางที่คุณกำลังจะเดินทางไป ซึ่ง ชับบ์ประกันเดินทาง มี 2 แผนหลักให้คุณเลือกดังนี้

คอมพรีเฮนซีฟ (ทุกประเทศ ยกเว้น อิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ และ ซูดานเหนือ)
- สแตนดาร์ด
- ซิลเวอร์
- โกลด์
- แพลทินัม

เชงเก็น วีซ่าพลัส
ประเทศเชงเก็น: ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโทเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆทั้งหมดในยุโรป ซึ่งรวมถึง แอลเบเนีย อันดอร์รา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน เบลารุส บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย ไซปรัส จอร์เจีย มาซิโดเนีย มอลโดวา โมนาโก มอนเตเนโกร โรมาเนีย รัสเซีย ซานมาริโน เซอร์เบีย ตุรกี ยูเครน สหราชอาณาจักร นครวาติกัน

คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครองสำหรับการเดินทางรายเที่ยวได้สูงสุดถึง 180 วันภายใต้ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ หากคุณเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี คุณอาจจะพิจารณาเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปี
ชับบ์ประกันเดินทาง คุ้มครองคุณเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ และเดินทางออกจากประเทศไทย ในขณะที่คุณซื้อแผนประกันภัยเดินทาง

อายุของผู้เอาประกันภัย:
ผู้ใหญ่: อายุตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึง 85 ปี
เด็ก: อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ถึง 10 ปี

1. กรอกข้อมูลการเดินทาง

จุดหมายปลายทาง

จำนวนผู้เดินทาง

ระยะเวลาการเดินทาง

ประเภทการเดินทาง

2. เลือกแผนประกันภัยการเดินทาง

ตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันภัยการเดินทาง

หมายเหตุ: โปรดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อประโยชน์ของคุณ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ/นามสกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง

อีเมลในการจัดส่งกรมธรรม์

หมายเหตุ: โปรดอ่านคำเตือน ศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้น รวมทั้งการยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้

4. ชำระเบี้ยประกันภัย

กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

หมายเหตุ: ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็จรับเงิน และข้อตกลงความคุ้มครอง จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้